Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
default-logo

Beleidsverklaring ACI Groep

Wij streven naar een prettige en integer samenspel met onze klanten, medewerkers en leefomgeving. Samenwerking bij ACI Groep is essentieel voor nu en in de toekomst omdat wij met zowel externe partijen, eigen personeel als geselecteerde leveranciers werken. De werkwijze van ACI Groep steunt op het ‘Fairness’ principe. Alle betrokken partijen dienen zich aan Fair Play te houden zodat de samenwerking op iedereen een positief effect heeft.

De filosofie

filosofie_ACI_0013Zorg
• Voor elkaar
• Voor onze klanten
• Voor onze omgeving
• Voor onze leveranciers

Effectief
• Doe het in één keer goed
• Stap voor stap steeds beter
• Doelgericht en planmatig
• Zonder verspilling

Team
• Veilig
• Samen sterk
• Meer richting dan regels
• In voor en tegenspoed

Positief
• Het succes van je dromen bereik je enkel door wakker te blijven
• Maak van ieder nadeel een voordeel
• Complimenten krijgen begint met complimenten geven
• Onderhandel altijd naar win-win situaties oftewel fairplay

ACI Groep is opgebouwd uit vijf divisies

ACI Reconditionering & Schadeherstel
• Salvage
• Sanering van schades door brand, water, explosie en stof
• Sloop- en asbestsanering
• Restauratie van inboedels, kunst, antiek en museumstukken

ACI Bouw & Onderhoud
• Bouwkundig herstel
• Schilderwerken
• Schoorsteentechniek
• Installatietechniek
• Sloop na brand en renovatiesloop
• Asbestsanering en afvalscheiding

ACI Verhuizingen & Opslag
• Particulieren
• Bedrijven en instellingen
• Full service diensten rondom verhuizing.
• Geconditioneerde opslag

ACI Reiniging & Onderhoud
• Reiniging in de papier en kartonindustrie
• Foodsector reiniging en desinfectie
• Koude- technische reiniging
• Reiniging van luchtkanalen
• Gevelreiniging
• Tapijtreiniging en – bescherming

A1 Inspectie & Preventie
• Lekdetectie zonder hak- en breekwerk
• Thermografie
• Direct herstel na schade
• Inspectie en reiniging van luchtkanalen
• Droogtechniek
• Brandpreventie

Uitstekende kwaliteit

De klanten betalen ons salaris en daar zijn we ons erg bewust van. Daarom is de continuïteit van onze onderneming en uitstekende kwaliteit van onze goederen en diensten essentieel voor het voortbestaan van ACI Groep.

• De verrichte inspanningen van iedereen afzonderlijk binnen het bedrijf resulteren in de goede kwaliteit van onze producten
• De kwaliteit van het werk bepaalt de kwaliteit van het eindresultaat dus iedereen in het bedrijf is verantwoordelijk voor het eindproduct
• De kwaliteitsnorm dient nageleefd te worden
• Zelfcontrole aan de hand van de kwaliteitsnormen. Niet de verantwoording afschuiven, iedereen is zijn/haar eigen kwaliteitscontroleur!

Beleidsverklaring

bert_wilmaOnze drie belangrijkste basisprincipes zijn: Totale kwaliteit, veiligheid en milieu. Hier vloeit het volgende uit voort:

• Klant is verzekerd van een product dat aan alle gestelde eisen voldoet
• Voortdurende welzijn,- en veiligheidscontrole van onze medewerkers en direct betrokkenen.
• Minimale schade aan het milieu door onze bedrijfshuishouding
• We streven voortdurend naar: Kwaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid, flexibiliteit en innovatie
• Enerzijds wordt de organisatie bepaald door kennis en vaardigheden van de medewerkers, leveranciers en ondernemers die volgens de gestelde procedures werken
• Anderzijds wordt er gewerkt met een taakstellend en doelgericht plan waarbij jaarlijks de effectiviteit- en efficiency normen worden aangescherpt
• Het kwaliteitssysteem is opgezet conform de NEN-ISO 9001:2015 norm, VCA* en erkenningsregeling stichting Salvage, dienstverlener calamiteiten
• ACI Groep is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de werkzaamheden en veiligheid van de werknemers
• Regelmatig werkoverleg op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu ( V.G.M)

Een onderdeel van dit beleid is het opzetten en in stand houden van een doeltreffend zorgsysteem met betrekking tot veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. Dit is ter bevordering van:

• De continuïteit van het bedrijf
• Tevredenheid van de klanten
• Tevredenheid van de medewerkers
• Leveringsbetrouwbaarheid van onze diensten en producten
• Het voorkomen van tekortkomingen
• Veilige omstandigheden en het voorkomen van letsel, schade en hinder
• Verantwoordelijke zorg voor het milieu
• Zorg voor veiligheid van derden
• Constante verbetering op het gebied van V.G.M
• Regelmatig werkoverleg met betrekking tot V.G.M

De wetgeving die van toepassing is op de ACI groep, de erkenning stichting Salvage, de NEN-ISO 9001:2015 en de VCA* dient als uitgangspunt bij het samenstellen en in stand houden van dit kwaliteit,- Arbo en milieuzorgsysteem. Medewerkers en betrokkenen hebben de vereiste maatregelen getroffen om de werkzaamheden op een veilige wijze uit te voeren. Dit kwaliteits-, Arbo en milieubeleid is in de daarop betrekking hebbende onderdelen van de organisatie ingevoerd.

Opgemaakt te Tiel, 2 augustus 2017