DIENSTEN

ACI brandpreventie voorziet u in de volgende onderdelen:

 • Jaarlijks onderhoud en levering van:
  – Brandblusmiddelen
  – Noodverlichting armaturen
  – EHBO middelen
  – Droge blusleidingen
  – Brandmeldinstallaties
 • Projecteren van brandblusmiddelen volgens de NEN4001.
 • Risico inventarisatie en evaluatie (RI&I)
 • Ontruimingsplattegronden
 • Ontruimingsplannen
 • Brandwerende doorvoeren
 • Brandvertragend impregneren
 • Keuren van elektrische arbeidsmiddelen NEN3140
 • Keuren van trappen, ladders en rolsteigers
 • Plaatsen en leveren van rookmelders volgens de NEN2555.

Meer weten?
Neem dan gerust contact met ons op via 088 224 0 244 of mail naar preventie@aci-groep.nl.