OPLEIDINGEN

Vanuit het hele land verzorgen wij verschillende opleidingen. Voor groepen, bedrijven of particulieren, alles is mogelijk.
Uiteraard volgen onze eigen collega’s deze opleidingen ook.

Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen. Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zo nodig totdat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd. Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld.

De cursus VCA Basisveiligheid is bestemd voor medewerkers in bedrijven die werkzaam zijn in of toeleverancier zijn van sectoren met een verhoogd veiligheidsrisico. Voor leidinggevenden organiseren wij de cursus VCA-VOL.  Bij een positief examenresultaat ontvangt u het Certificaat VCA.NIBHV. Dit certificaat blijft 10 jaar geldig.

Met een AED kan middels een elektronische schok het hart weer op gang worden gebracht. In de cursus AED leert u hoe u op een veilige en verantwoorde manier de AED gebruikt. De cursus neemt 3 tot 4 uur in beslag en kan zowel overdag of ’s avonds gegeven worden. Na afloop van de cursus krijgen deelnemers een AED certificaat van ACI Brandpreventie. Dit certificaat is 1 jaar geldig.

De preventiemedewerker zorgt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Iedere organisatie met meer dan 25 werknemers in dienst is verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Uitzondering vormen bedrijven tot maximaal 25 werknemers waar de werkgever zelf het takenpakket van de preventiemedewerker op zich mag nemen.

Deze cursus bestaat uit een theorie en praktijk gedeelte. De volgende onderwerpen komen aan bod: soorten branden, gebruik blusmiddelen, blustechnieken, oriëntatie in donkere ruimten, zoeken slachtoffer en gebruik veiligheidsmiddelen. We spitsen dit toe op uw specifieke situatie.

Meer weten?
Neem dan gerust contact met ons op via 088 224 0 244 of mail naar preventie@aci-groep.nl.