ACI-GROEP > ONZE DIENSTEN > ACI HYGIËNE & DESINFECTIE

WIJ DESINFECTEREN

HYGIËNE & DESINFECTIE

Bescherm medewerkers tegen het Coronavirus. ACI Hygiëne & Desinfectie beschikt over zowel de kennis als middelen om u te adviseren over virus preventie en samen met u een werkbaar plan op te stellen.

Zorgen voor veilige, schone en gezonde ruimtes / gebouwen!

Ontsmet werkplekken, verblijfsruimten en sanitair voorzieningen op een veilige manier met de juiste reiniging- en desinfectiemiddelen.

ACI-Groep is het eerste bedrijf in Nederland, die zich op grote schaal inzet op het vlak van virusbestrijding in onder meer bedrijfs-, school- en overheidsgebouwen. De missie is om samen te bouwen aan een wereld waarin veilig, met elkaar, kan worden geleefd. De drie pijlers die hierbij gehanteerd worden staan gelijk aan onze slogan: Voorzorg, Ontzorg en Nazorg.

Erkende laboratoria en veiligheidsdeskundigen onderzoeken verschillende systemen en desinfectantia met betrekking tot het bestrijden van micro-organismen die virale infectiezieken veroorzaken. Van belang is om hierbij vast te stellen welk systeem en welk middel het meest doeltreffend werkt in een bepaalde situatie. Hierin wordt gestreefd naar perfectie om zo een optimaal resultaat te kunnen garanderen.

Virussen en bacteriën de baas!

De tests beperken zich niet tot binnen de muren van het laboratorium. Er zijn al meerdere proeven op locatie gedaan. In korte tijd werden complete schoolgebouwen, sportscholen, gemeentehuizen, kantoorpanden en fabrieken getest en gedesinfecteerd.
In hoofdlijnen zijn er twee methodes van waaruit gewerkt kan worden.

  • Bewust achterlaten van een microscopisch residu, zodat nieuwe bacteriën en virussen ook na de behandeling nog 2- 6 weken worden vernietigd.
  • Geen residu achter later laten omdat dat de uitdrukkelijke wens is (bijvoorbeeld in ziekenhuizen). Het gevolg is dat er wel met veel grotere regelmaat getest en ontsmet moet worden.

Daarnaast is het introduceren van een dagelijks reinigingsplan de sleutel om virussen zoals COVID-19 preventief buiten de deur te houden of te bestrijden. Het op dagelijkse basis ontsmetten, op meerdere momenten per dag ontsmetten van contactvoorwerpen zoals deurklinken en trapleuningen dragen bij aan een snel en langdurig resultaat. Ook algemene ruimten zoals toiletten, kleedkamers en bedrijfskantines zijn belangrijk om zo hygiënisch mogelijk te houden.

Iedereen een veilige omgeving bieden.

Bij ACI-Groep staat niet alleen een goed resultaat, maar ook zorg centraal. Het is dan ook belangrijk om goed op elkaar te letten en samen het virus buiten de deur te houden. ACI Hygiëne & Desinfectie helpt hierbij. Wij beschikken over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, materialen, stoffen en overige gereedschappen om de benodigde werkzaamheden veilig en efficiënt uit te voeren. Door het gebruik van de passende reinigings- en desinfectiemiddelen worden ziekteverwekkers bestreden. De middelen die ACI gebruikt zijn voorzien van wettelijke toelatingsnummers.

Voor iedere situatie en behoefte hebben wij een oplossing!

Laat uw bedrijf, school, openbaar gebouw, fabriek, zorgcentrum en ziekenhuis professioneel testen en desinfecteren door ACI Hygiëne & Desinfectie; dé specialisten in grootschalige reiniging.

LEES MEER…

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met:

Mario van Dongen
Hygiëne & Desinfectie adviseur

06 13 75 52 71   |   mario.vandongen@aci-groep.nl

Publieke gebouwen

Onderwijsinstellingen

Zorginstellingen

Sportclubs

Bedrijven

Meer weten?
Neem dan gerust contact met ons op via 088 224 0 225 of mail naar desinfectie@aci-groep.nl.