DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER COVID-19

In de huidige tijd heeft iedereen toegang tot heel veel informatie op het internet. Veel informatie berust niet op waarheid of is daar niet op getoetst. Onderstaande vragen en antwoorden geven u duidelijkheid over Corona en berusten op onze ervaringen en zijn getest waarheid.

Desinfecteren is noodzakelijk om virussen zoals COVID-19 preventief buiten de deur te houden of te bestrijden

Grootschalig desinfecteren van complete gebouwen en van luchtbehandelingsinstallaties door specialisten zoals ACI Hygiëne & Desinfectie. In ieder geval nog voordat de gebruikersgroep weer “terug komt na de huidige lockdown”. Het is beter om op regelmatige basis het geheel te ontsmetten. Dat kan zijn per week, maand of kwartaal, afhankelijk van het gebouw, de bezettingsgraad en het soort publiek. In verzorgingshuizen is eens per week beter dan eens per maand.

Met schoonmaken worden oppervlakten gereinigd en met desinfecteren worden naast reiniging ook bacteriën en virussen bestreden.

Alle werkzaamheden worden getoetst door laboratoria met ISO 1725 accreditatie. ACI-Groep is geaccrediteerd voor ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14000 (milieu), VCA* (veiligheid) en is erkend stichting Salvage (dienstverleners na calamiteiten). Dit Corona vraagstuk is een mega calamiteit. Door samenwerking komen we wereldwijd tot oplossingen. Iedere dag zullen we verder leren met elkaar.

Indien ACI Hygiëne & Desinfectie geweest is om de ruimte te desinfecteren dan is het virusvrij. Dat kan ook nog per keer worden bewezen door erkende laboratoria.

Door een erkend laboratorium waar ACI Hygiëne & Desinfectie nauw mee samenwerkt, o.a. Balis Micro. Laboratoria met ISO 1725 accreditatie.

De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt, zoals post, pakketjes of een bos bloemen. De kans wordt nog kleiner als je regelmatig de handen wast en voorkomt dat je na het aanraken met de handen in het gezicht komt. Als je weet dat de eigenaar van de spullen ziek is, was dan je handen zodra daar gelegenheid voor is.

Besmetting door een bacterie of virus via oppervlakken is mogelijk [1]. Voor coronavirussen die SARS severe acute respiratory syndrome en MERS Middle East Respiratory Syndrome veroorzaken is het echter niet duidelijk of oppervlakken een rol spelen [2]. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat het nieuwe coronavirus wel enige tijd kan overleven op verschillende materialen [3,4]. Deze onderzoeken vonden plaats onder gecontroleerde en ideale omstandigheden. Het is mogelijk dat weersinvloeden en een hogere luchtvochtigheid tot minder virusdeeltjes leiden [4, 5]. De hoeveelheid virus dat via een ziek persoon op een oppervlak terechtkomt zal ook sterk verschillen.

De belangrijkste besmettingsroutes blijven overdracht via druppels door niezen/hoesten en via de handen. Volg daarom de bestaande hygiëneadviezen en maatregelen die voor iedereen gelden.

Veilig, mits aan de juiste voorschriften gehouden wordt en de juiste beschermingsmiddelen gedragen wordt. De desinfectiemiddelen zijn goedgekeurd door Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Nee, indien eer wordt gedesinfecteerd met waterstofperoxide of met ozon.

Nee, tenzij er kinderen zijn die allergisch zijn voor de stof didecyldimethylammonium chloride. Het is vergelijkbaar met allergisch zijn of last hebben van chloor in een zwembad. Daar is 98% van de bevolking aan gewend.

Ja, voor een gedeelte wel.

ACI Hygiëne & Desinfectie kan u adviseren over de producten, middelen en het gebruik daarvan. Indien het grote oppervlakten en grote ruimtes betreft is het verstandiger om het te laten doen door ACI Hygiëne & Desinfectie.

1) zelf gaan desinfecteren door middel van verneveling. De nevel is tijdens de verwerking schadelijk bij inademing. Vandaar dat de teams van ACI Hygiëne & Desinfectie speciale adembescherming apparatuur gebruiken. Zelf kunt u met desinfecterende doekjes of – middelen prima zelf eenvoudige “contact oppervlakten“ reinigen . Daarvoor zijn geen bijzondere persoonlijke beschermingsmiddelen nodig , behalve geschikte handschoenen.

2) zelf gaan reinigen indien de oppervlakten erg vervuild zijn. Ook reinigen is een vak.

3) zelf luchtbehandelingsinstallaties of luchtkanalen reinigen & desinfecteren:

Dit is echt specialisten werk. De teams van ACI Hygiëne & Desinfectie kunnen u hier prima ontzorgen.

Dat is wel raadzaam, aangezien een virus zich vooral ook via lucht verplaatst. Vuile luchtkanalen zijn sowieso een besmettingsbron van.

1) Ja, bij huishoudelijk gebruik.

2) Nee, voor plaatsen waar veel mensen samen komen, zoals scholen , en publiek ruimtes, maar ook kantoren. Alcohol verdampt snel, maar dat zorgt ook voor een groter gevaar qua brandveiligheid. Het vlampunt is vrij laag. Verder is de alcohol “voor niet-consumptie“ vaak vermengd met een schadelijke stof ( om te voorkomen dat er van die goedkope alcohol toch nog drank wordt gestookt) . Deze schadelijke stof kan zeker schadelijk zijn bij langdurige blootstelling.

Indien het door ACI Hygiëne & Desinfectie wordt uitgevoerd; een paar uur , afhankelijk van de grootte van het gebouw. De inwerktijd van onze twee desinfectiemiddelen is 5 – 15 minuten. Desinfecteren met ozon duur ongeveer 24 uur (12 uur behandelen en 12 uur nazorg).

Dat is afhankelijk van de grootte en wat er aan meubilair / losse spullen staan.

Indien ACI Hygiëne & Desinfectie is geweest; 4 uren na behandeling. De behandeling kost normaal gesproken een paar uur. De inwerktijd is 15 minuten, maar het geforceerd ventileren en de nazorg kost ook een paar uur.

Ja, er mogen geen mensen en dieren verblijven tijdens de behandeling.

Nee; de spullen in het gebouw hoeven niet verwijderd te worden (op een paar zeer kwetsbare zaken na).

In algemene zin; totdat er een nieuwe besmetting door een virus plaatsvindt. Dat kan ook een besmetting zijn door bacteriën, gisten en schimmels. Wij werken met 3 desinfectie methoden:

1). Desinfectans op basis van didecyldimethylammonium chloride (quaternaire ammoniumverbinding). Door het gebruik van dit middel laten we een microscopisch klein laagje achter op het oppervlakte. In de praktijk blijkt dat virussen en bacteriën nog 2 tot 6 weken worden bestreden NA de behandeling. Om daarvoor zekerheid te verschaffen is een meting door een laboratorium vereist.

2) Desinfectantia op basis van waterstofperoxide en ozon; hier blijft niets achter. Er is dus na de behandeling geen nawerking meer. De algemene regel geldt; schoon is schoon.

Ons streven is om zo veel mogelijk ruimtes en gebouwen in een zo kort mogelijke tijd te ontsmetten. Zo kan de prijs per ruimte lager worden. Op dit moment is er behoefte aan proeflocatie zodat we beter kunnen vaststellen wat een reële prijs is.

Training in hygiëne en desinfectie kan via ACI-Groep, ACI Hygiëne & Desinfectie. Het trainingsprogramma is nu volop in ontwikkeling.

Ja via ACI Hygiëne & Desinfectie. Er staan meer dan 10 Hygiëne & Desinfectie Adviseurs voor u klaar.

Gebruik beschermingsmiddelen is verplicht bij verneveling (werk voor specialisten).

ACI-Groep bestaat uit specialisten teams. De divisie ACI Hygiëne & Desinfectie is speciaal opgericht om nog meer kennis en kunde te bundelen. Ieder vraagstuk over desinfectie kan worden beantwoord. Waar nodig met support van specialisten uit andere disciplines.

Ja. Onze Hygiëne & Desinfectie Adviseurs staan voor u klaar.

In alle gevallen waar een (vermoeden) van virus of bacteriën besmetting is.

Omdat de desinfectiemiddelen worden verneveld is het van extreem groot belang dat de medewerkers parmante adembescherming hebben. Fijne nevel en gassen zijn schadelijk. Na de behandeling worden alle ruimtes geforceerd geventileerd en daarna zijn ze voor iedereen weer 100% veilig te bestreden.

Met een desinfectie doekje (die zijn met desinfectiemiddel voorbehandel) of met een schone doek die wordt besprenkeld met alcohol (isopropyl alcohol) of met handontsmetting gel

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met:

Mario van Dongen
Hygiëne & Desinfectie adviseur

06 13 75 52 71   |   mario.vandongen@aci-groep.nl

Publieke gebouwen

Onderwijsinstellingen

Zorginstellingen

Sportclubs

Bedrijven

Meer weten?
Neem dan gerust contact met ons op via 088 224 0 225 of mail naar desinfectie@aci-groep.nl.